Het tarief is wat betreft Zorg in Natura (ZIN) conform de gemeente ambulante begeleiding
regulier. Buro Autitiek heeft een contract voor jeugdhulp met Jeugdhulpregio FoodValley.

Voor het tarief wat betreft PGB, verzoek ik je contact op te nemen. Dit is onder andere
afhankelijk van de complexiteit van de hulpvraag.

Wanneer je een afspraak wilt annuleren of verzetten, dien je dit minimaal 24 uur van te
voren telefonisch te laten weten, anders worden de kosten alsnog in rekening gebracht.